هم اندیشی ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی در استان البرز

.

جلسه هم اندیشی ایجاد بازار تخصصی نهاده های کشاورزی - فاز اول بذر در سالن همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار گردید. این جلسه با حضور دکتر سیف عضو محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، دکتر نجفیان رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سید مجید موسوی رئیس محترم جهاد کشاورزی استان البرز و سایر مدیران محترم استانی، ستادی و تولید و توزیع کنندگان بخش خصوصی برگزار و بحث و تبادل نظر گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید