تغییر پیمانکار حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک، پیمانکار جدید حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک ( موسسه ایمن گستر مرصاد) پس از ابلاغ قرارداد ، از تاریخ 15/3/98 در مجتمع مستقر گردید و انجام موضوع قرارداد را برعهده گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید