جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک، بمنظور ساماندهی نیروی انسانی و پیگیری تامین مواد اولیه و ملزومات تولید جلسه ای با حضور مدیر و معاون مالی اداری و معاون بازرگانی و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک امروز در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید