بازدید از انبار کارگزاران کود شهرستان کلاله در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمیذ هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اعلام خبر گفت: به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان کلاله به عمل آمد؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، نمو نه برداری از کودهای تحویلی، ذخیره سازی، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت وی در خاتمه افزود:10 کارگزار در شهرستان کلاله گلستان کار توزیع کود را انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید