نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل محموله کشتی باتیس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، در راستای اجرای بخشنامه کنترل کیفی و نمونه برداری از کودهای وارداتی، کمیته نمونه برداری استان متشکل از معاون، مسئول حراست، رئیس اداره بازرگانی در مورخ 21/3/98 از محموله 200 تنی سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس محموله کشتی باتیس نمونه برداری انجام و جهت تجزیه کیفی و آنالیز به آزمایشگاه مرکز مطالعات ارسال گردید.    

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید