خرید 7300 تن گندم در استان مازندران

خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان مازندران تاکنون و در فصل زراعی جاری در حالی به 7300 تن رسیده است که در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نقش قابل توجهی در تامین دو نهاده مهم این محصول یعنی بذور و انواع کود های کشاورزی موردنیاز آن داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این خبر گفت: در سال زراعی 98-97 ،700 هزار کیلوگرم بذر اصلاح شده گندم از ارقام مختلف گندم متناسب با شرایط زراعی استان مازندران و هم چنین حدود 25 هزار تن کود موردنیاز گندم کاران استان مازندران در مناطق شرق و مرکزی در بین کشاورزان این منطقه توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید