بازدید از برداشت گندم مزارع طرح الگویی مشارکتی تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ،

برداشت محصول گندم از مزارع طرح الگویی مشارکتی تغذیه بذور گندم واقع در شهرستان ورامین با حضور آقای مهندس ملازاده عضو هیات مدیره و معاونت فنی و کنترل کیفی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آقای دکتر  عامری معاونت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و جمعی از کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و شعبه استان تهران به عنوان مجری این طرح  روز سه شنبه 21 خرداد ماه انجام شد.

شایان ذکر است این طرح به منظور بهینه سازی و کارایی مصرف نهاده های کشاورزی، ارتقاء بهره وری ، افزایش کیفی و کمی محصول گندم ،  تامین سلامت مصرف کنندگان ، حفظ محیط زیست و منابع پایه تولید  بر روی مزارعی در اقالیم مختلف کشور  تحت نظر کمیته نظارت بر مزارع الگویی مشارکتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که رفتار زراعی کشاورزان را دقیقا براساس آخرین رهیافت های علمی و توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی کشور هدایت می نماید ، در حال اجرا می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید