گزارش تصویری:

عملیات برداشت و برآورد عملکرد پایلوت تغذیه گیاهی شهرستان ورامین

تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از عملیات برداشت و برآورد عملکرد پایلوت تغذیه گیاهی گندم در شهرستان ورامین

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید