دوره آموزشی تغذیه کودی اراضی شالیزاری مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری دوره آموزشی تغذیه کودی و مدیریت آبیاری ویژه اراضی شالیزاری کشت برنج خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ؛ مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : این دوره آموزشی وترویجی که با حضور کشاورزان منطقه و همچنین تعدادی از کارگزاران تحت پوشش و کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار گردید مهمترین نکته های آموزشی و ترویجی در زمینه چگونگی تغذیه کودی و مدیریت آبیاری ویژه کشت برنج به صورت میدانی وعملیاتی به حاضرین در دوره منتقل گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید