نمونه برداری کود سوپرفسفات تریپل

          به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در                مورخ 20/3/98 نمونه برداری  از کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندرعباس با حضور              نماینده محترم حراست سازمان جهاد کشاورزی در انبار مرکزی مدیریت شرکت                           خدمات  حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید