بازدید جناب آقای مهندس ملازاده، عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت از دستگاههای بوجاری و انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز دوشنبه مورخ 20/3/98 جناب آقای مهندس ملازاده، عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی و مشاور وزیر در ساماندهی امور کود به همراه مهندس رخ افروز معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و مهندس باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، از دستگاههای بوجاری و انبارهای سازمانی این مدیریت بازدید بعمل آوردند. پس از این بازدید مقرر گردید در صورت نیاز سایر استانها به دستگاه بوجاری GS100،‌ این دستگاهها به استانهای مربوطه انتقال و در غیر اینصورت با توجه به قدمت و عملکرد پایین نسبت به فروش آنها پس از کسب مجوز لازم از طریق مزایده اقدام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید