مناقصه حمل نهاده های کشاورزی دراردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل نهاده های کشاورزی ازمبدا پارس آباد مغان درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضوراعضای کمیسیون معاملات استان روز دوشنبه مورخ 20/3/98 در محل دفتر مدیریت استان اردبیل انجام و برنده مناقصه مشخص و تعیین گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید