کاشت بامیه در اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از کاشت بامیه در اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر استان ایلام خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، آیت جمالی با اعلام این خبر گفت: در طول سال زراعی گذشته در مجموع حدود 4520 تن انواع کود کشاورزی توسط کارگزاران تحت پوشش درشهرستان دره شهر  استان ایلام در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

امسال ٣٠ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان بـه زیر کشـت بـامیه  رفتـه، کـه پیش بینی می شـود از ایـن میزان سـطح، سالیـانه ١۵٠تن محصول بـامیه تولیـد و روانه  بازارهای مصرف داخلی شود.

بامیه  گیاهی گرمسیری است که هوای گرم و طولانی مناسب رشد و نمو این گیاه است امسـال کشـت این محصـول بـدلیل بارنـدگی های فراوان و مسـتمر و سـیل فروردین مـاه ١٣٩٨ بـه تـأخیر افتـاده و از اوایل اردیبهشت ماه شروع و تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید