همايش سامان دهی تولید، واردات و توزیع مواد کودی در اصفهان

.

با حضور جناب آقای مهندس ملازاده معاون محترم فني و امور توليدی شركت خدمات حمايتی كشاورزی و تعدادی ديگر از مسئولين، مديران، كارشناسان و فعالان محترم بخش، همایش اطلاع رسانی سامان دهی تولید، واردات و توزیع انواع مواد کودی هم زمان با افتتاحیه اولین آزمایشگاه رسمی کود در بخش تحقیقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با مشارکت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان اصفهان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید