برگزاری دو مناقصه عملیات حمل استان اردبیل

برگزاری مناقصه های حمل ازمبادی اردبیل و مغان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز در استان اردبیل دو مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات  حمل مقدار 15000 تن نهاده های کشاورزی از مبادی اردبیل و مغان  به ترتیب در ساعت های  9صبح  و11 ظهر  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید