نمونه برداری کودهای ارسالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازنمونه برداری کودهای ارسالی بر اساس دستورالعمل نظام کنترل و کیفی  در جهت تضمین کیفیت کود در استان خبر داد. وی خاطرنشان کرد بازرسی و انجام نمونه برداری بصورت منظم و براساس میزان کودهای حمل شده توسط کارشناس مربوط صورت می گیرد. و این مهم بعلت اهمیت موضوع درکنار تامین کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی گیلان انجام و با رعایت نحوه نمونه برداری و ارسال صحیح آن به مرکز مطالعات کاربردی و معاونت محترم فنی تولیدی ارسال می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید