آغاز عملیات کیسه گیری و حمل کود شيميايی سولفات پتاسیم

روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان گزارش داد،

 عملیات کیسه گیری و حمل مقدار 36000 تن کود شيميايی سولفات پتاسیم کشتی روشاک از مبداء بندر شهید رجایی بندرعباس به مقاصد اعلام شده در سراسر کشور از مورخ  95/09/28 آغاز گرديده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید