بازدید تخصصی از خط تولید شرکت ملی شیمی کشاورز

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

آقای مهندس قائمی سرپرست مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به همراه سرکار خانم ملک زاده ازحوزه معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق هماهنگی های صورت گرفته روز دوشنبه 13 خرداد ماه سال جاری از شرکت ملی شیمی کشاورز قزوین بازدید به عمل آوردند.

بخش های مختلف شرکت ملی شیمی کشاورز از جمله واحد تحقیقات و کتابخانه ، آزمایشگاههای کنترل کیفی ، امحاء سموم ، فرمولاسیون سموم ، خطوط تولیدی تکنیکال های سموم  توسط کارشناسان اعزامی شرکت مورد بازدید و بررسی فنی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید