ساماندهی کارگزاران در گلوگاه استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازساماندهی کارگزاران تحت پوشش در شهرستان گلوگاه این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از کارگزاران فعال و شناسایی وتقویت کارگزاران ضعیف طرح ساماندهی کارگزاران تحت پوشش در شهرستان گلوگاه به اجرا درآمد و دراین زمینه مقرر شد کارگزاران نسبت به وظایف خود به درستی عمل نمایند و به نیازهای نهاده ای کشاورزان تحت پوشش با توزیع به موقع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع نهاده های کشاورزی در زمان مقرر پاسخ دهند و نیازهای آن را مرتفع نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید