حمل آزاد محموله های استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل آزاد محموله های استان البرز خبر داد . ندرلو اعلام نمود : با توجه به اینکه قرارداد عملیات بارگیری، حمل و تخلیه استان پایان یافته و مناقصه و تجدید مناقصه البرز منتج به انتخاب برنده نگردیده است لذا در حال حاضر عملیات حمل این مدیریت بصورت حمل آزاد و تک بارنامه ای صورت می پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید