جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه حفاظت فیزیکی و امور نگهبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان  با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان و نمایندگان مناقصه گران، در دفتر مدیریت استان از طریق سامانه ستاد  تشکیل شد . در این جلسه پاکتهای ( الف – ب – ج ) بازگشایی و پس از بررسی نرخ های پیشنهادی اعلامی با نرخ پایه کارشناسی مقایسه و در نهایت مؤسسه حفاظتی و مراقبتی نظام دشت جنوب به عنوان برنده اول انتخاب شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید