جلسه ی هم اندیشی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

جلسه ی هم اندیشی در تاریخ 98/3/12 در دفتر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قم با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، مدیر شعب بانک کشاورزی استان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی ، مدیرکل دامپزشکی ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر سازمان تعاونی روستایی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، مدیر شرکت پشتیبانی امور دام ، مدیر شرکت شهرک های کشاورزی، رئیس امور عشایری و سرپرست مرکز تحقیقات آموزش بمنظور هماهنگی های لازم جهت ارئه فرصت های سرمایه گذاری در همایش سرمایه گذاری استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید