تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از مساعدت و دستورات صادره در راستای تأمین حداکثری کودهای شیمیایی استان لرستان تقدیر و تشکر نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید