نمونه برداری از خط تولید کود اوره پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ، در راستای اسقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت نهاده های کشاورزی نمایده اعزامی واحد فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در تاریخ 98/3/12 اقدام به نمونه برداری از خط تولید کود اوره پتروشیمی شیراز جهت ارسال به آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی نموده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید