رعایت نظم و انضابط در انبارهای استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز: با عنایت به اهمیت موضوع رعایت نظم و انضباط اداری ، و اجرای صحیح اصول انبارداری در صفافی و نگهداری محمولات کودهای شیمیایی در مجتمع انبارهای استان البرز ، به صورت روزانه انبارها نظافت و دستورالعمل نحوه چیدمان کیسه های کود توسط اداره بازرگانی استان کنترل و بازرسی می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید