بازدید و پایش روند تخلیه محموله کودهای رسیده ازمبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اردبیل: آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایت کشاورزی استان اردبیل  به همراه مسئول حراست  طی روز جاری 12 خرداد ماه سالجاری به منظوربازدید و پایش روند تخلیه محموله  کودهای رسیده ازمبادی خصوصاً کودهای فله وکنترل نحوه توزین ، کیسه گیری وپارت چینی آن ازمجتمع انبارهای کمی آباد شهرستان اردبیل بازدید و نکات فنی و توصیه های امینی لازمه را به کارکنان مجتمع موصوف یاد آورشدند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید