انعکاس اخبار مازندران در روزنامه فجر خزر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انتشار و درج 9عنوان خبری مربوط به فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روزنامه فجر خزر خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانیبا اعلام این خبر گفت: انتشار و درج خبرهای مربوط به خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علاوه بر اطلاع رسانی در بین وسیعی از کشاورزی می تواند رونق و شکوفایی بخش کشاورزی و افزایش انگیزه بین کشاورزان و آشنایی مدیران و مسئولان مرتبط در سطح استان مازندران با فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید