بروزرسانی نرم افزار کالا و مواد شیمیایی موجود در انبار مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ،

بروز رسانی نرم افزار موجودی انبار مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با هدف رفع هرگونه مغایرت و اختلافات فیزیکی کالا و سیستم نرم افزار انبار طی هفته اخیر به طور دقیق توسط مسئول انفورماتیک و انبار در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید