سفر جناب آقای دکتر شورج قائم مقام محترم مدیر عامل به استان هرمزگان

.

جناب آقای دکتر شورج قائم مقام محترم مدیر عامل و هیئت همراه (جناب آقای مهندس بازوند مشاور محترم مدیر عامل در امور استانها و آقای افچنگی کارشناس مسئول محترم امور استانها) از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان بازدید نمودند . طی این سفر استانی آقای دکتر شورج و هیئت همراه ملاقات صمیمانه ای با پرسنل و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان داشتند. ابتدا جناب آقای دکتر شورج در دیدار با کارگزاران استان اظهار داشتند که در حال حاضر ارائه خدمات به کشاورزان به صورت سنتی و قدیمی منسوخ شده است و تهیه و تدارک نهاده های مورد نیاز کشاورزان بایستی بر اساس دانش و تکنولوژی روز دنیا مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام پذیرد، لذا شرکت خدمات حمایتی به عنوان  مجموعه ای که در امر تهیه و تدارک نهاده ها فعالیت می کند پس از بررسیها و مطالعات متعدد اقدام به راه اندازی باشگاه کشاورزان نموده است که در این باشگاه ارائه خدمات محدود به تهیه و تدارک نهاده هایی مانند کود-بذر و سم نمی شود ،بلکه در اینجا خدماتی مانند آموزش به کشاورزان،ارائه مشاوره فنی در زمینه های مختلف کشاورزی،ارائه اطلاعات هواشناسی ، انجام آزمون و آنالیز خاک و ارائه توصیه های کودی و.... قابل ارائه می باشد و در ادامه از کارگزاران به عنوان بخشی از خانواده شرکت خدمات حمایتی خواستار همکاری در پیشبرد هر چه بهتر اهداف باشگاه گردیدند.در ادامه آقای دکتر شورج و آقای مهندس بازوند با کارکنان استان دیدار داشتند که در این جلسه کارکنان پس از معرفی و بیان شرح وظایف خود سوالات و مشکلات خود را مطرح کردند که به آنها پاسخ لازم داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید