استاندارد نمودن باسکول انبار های قرق و سازمانی گرگان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،  حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  با بیان این  که همه ساله به منظور پیگیری، رفع نقص و استاندارد  نمودن باسکول دیجیتالی انبار های سازمانی و قرق گرگان هریک به ظر فیت60 تن با هماهنگی اداره کل موسسه تحقیقات استاندارد انجام می گیرد وی در ادامه افزود: استاندارد نمودن باسکول انبار سازمانی و قرق با توجه به پایان مهلت  تاریخ استاندارد صورت گرفته است  و در خاتمه افزود: انبار سازمانی گرگان به مساحت عیان13060 مترمربع و به ظزفیت بیش از 17000 تن جهت ذخیره سازی و کیسه گیری کود فله، و انبار قرق به مساحت عیان7950 مترمربع جهت خرید و فرآوری بذر شرکت های تولید کننده بخش خصوصی و کیسه کیری کود  های فله استفاده می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید