توزیع مستقیم 580 تن کود در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع مستقیم 580تن انواع کود کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 580 تن انواع کود شامل: اوره، سوپرفسفات تریپل، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم به صورت فروش مستقیم و از طریق تحویل به کشاورزان عمده و همچنین تشکل های تحت پوشش بخش کشاورزی ازجمله پرورش دهندگان ماهی در سطح استان مازندران توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید