گزارش پهلو دهی و آغاز عملیات تخلیه کشتی پریسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 98/3/8  روز چهارشنبه ، کشتی پریسان ، حامل 39000 تن کود سولفات پتاسیم در اسکله شهید رجایی - بندرعباس پهلو دهی شد. و عملیات تخلیه از کشتی به انبارهای اسکله شهید رجایی ، آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید