کیسه گیری 5000 تن کود فله اوره در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کیسه گیری 5000 تن کود کشاورزی از نوع اوره در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: کودهای فله کیسه گیری شده براساس سهمیه های تعیین شده و توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع شده است. وی افزود کود اوره به عنوان پرکاربردترین کود کشاورزی در استان مازندران به شمار می رود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید