کیسه گیری 600 تن کود کلرور پتاسیم گرانوله فله در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کیسه گیری 600تن کود کلرورپتاسیم گرانوله فله در این استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ؛مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : کودهای کیسه گیری شده با توجه به نیاز استان توسط کارگزاران تحت پوشش براساس سهمیه بندی استانی در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع شده اند./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید