کیسه گیری و انتقال کود سوپر فسفات تریپل

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، عملیات  کیسه گیری کود سوپر فسفات تریپل که از مبادی  وارد انبارهای این استان گردیده، همزمان با تخلیه ،کیسه گیری و صفافی انجام  و به انبار های عاملین توزیع انتقال می یابد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید