ورود بیش از 8300 تن کود فله اوره به مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ورود 8383 تن کود فله اوره از ابتدای سال جاری تاکنون به این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 8 هزار و 383 تن کود اوره به استان مازندران وارد شد که پس از تخلیه در انبارهای استان بلافاصله نسبت به کیسه گیری آن اقدام شده است که کودهای کیسه گیری شده براساس سهمیه های تعیین شده به تدریج توسط 270کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید