بازدید معاونین فنی بذر از برداشت مزارع جو استان تهران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، آقای مهندس ملکوتی به همراه آقای مهندس رستملو، معاونین محترم بذر،  از مزارع الگویی جو مربوط به طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان تهران ( چرمشهر) در مرحله برداشت، بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید