حمل کودهای فله به انبار های استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

پس از وقفه ای کوتاه به دلیل بحران سیل در جنوب کشور، سیل حمل کود به استان سرازیر شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، براساس سهمیه ابلاغی ، طی دو هفته اخیر مقادیر 1754تن از انواع کودهای شیمیایی شامل اوره ، سوپرفسفات تریپل ، سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم گرانوله از طریق مبادی کشور به انبارهای استان حمل گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید