هماهنگی جهت جذب سهمیه کودی در شهرستان پیشوا

به منظور برنامه ریزی جذب سهمیه کودی نشستی با حضور مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا در مورخ 5/3/98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، در این نشست به بررسی وضعیت کودی و شرایط جذب سهمیه کودی براساس برش ماهانه شهرستان پیشوا پرداخته شد . مهندس راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت علی (ع) به ارائه گزارشی از عملکرد سال 97 این شهرستان پرداخت و گفت :سهمیه این شهرستان در سال جاری براساس برش ماهانه اعلامی از سوی مدیریت زراعت تعیین شده که کارگزارن باید سهمیه ماهانه خود را به موقع جذب و کود مورد نیاز کشاورزان را تأمین کنند تا در ماههای پرمصرف با کمبود کود مواجه نباشند و همچنین انبارهای خود را برای کودهای فله آماده سازی نمایند . وی در راستای تببین اهداف شرکت که حمایت و ارائه خدمات به کشاورزان می باشد ، گفت: شهرستان پیشوا از لحاظ تناسب کشت ، میزان مصرف و عملکرد محصولات از پتانسیل بالایی برخوردار است و باید توزیع کود براساس لیست بهره بردارانی که در اختیار کارگزاران قرار می گیرد انجام شود تا کود به دست مصرف کنندگاه واقعی برسد و از فروش کودهای یارانه دار در بازار آزاد جلوگیری شود . وی همچنین فروش کود خارج از شبکه توزیع را خلاف قانون اعلام و از مدیریت جهاد کشاورزی و کارگزاران خواست تا با نظارت و پایش کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری شود و کودهای کشاورزی باید با تأئیدیه موسسه تحقیقات آب و خاک و شماره ثبت کودی باشند .

مهندس رحیمی معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه اظهار داشت :کاراگزارن به سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی وصل شوند تا به مشخصات و میزان سطح کشت کشاورزان دسترسی داشته و به اندازه نیاز به آنها کود توزیع شود تا کشاورزان مازاد برنیاز خود خریداری نکنند که در این صورت نظارت خیلی راحتتر خواهد بود .

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود از جمله افزایش سبد کالایی شرکت و تأمین به موقع نهاده های کشاورزی پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید