مناقصه بارگیری حمل و تخلیه استان البرز

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه 10 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در استان البرز در تاریخ 98/3/8 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می شود. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید