گزارش بازدید دوره ای اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در اردیبهشت ماه 1398 کارشناسان واحد فنی و کنترل کیفی و اعضای گروه پایش این مدیریت ، 20 مورد بازدید از انبارهای کارگزاران توزیع کود در سطح شهرستان حاجی آباد ، میناب ، رودان ، بندرعباس و بندرلنگه وتذکرات لازم در خصوص رعایت قیمت های مصوب یارانه ای ، لزوم توزیع کودهای غیر یارانه ای دارای تفاهم نامه با شرکت ، نمونه گیری و کنترل کیفی ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مزبور ، انبارداری و چیدمان مناسب ، نظافت انبار و توزیع کود ، طبق دستورالعمل شرکت و با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی ، به آنها دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید