بازدید از انبار کارگزاری های کود در شهرستان رامیان گلستان

به گزارش روابط عمومی  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان،  به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران  ،کارشناسان فنی و بازرگانی شرکت، بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های  کود  در شهرستان  رامیان به عمل آوردند ؛ در این بازدید که از 7 کارگزاری از بخش های خصوصی و تعاونی های  روستایی بعمل آمد ؛نحوه انبارداری ، نمونه برداری از کودهای تحویلی ، ذخیره سازی ، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و توصیه های لازم ارائه گردید ؛ همچنین کودهای خارج از سبد موجود در انبارها صورت بردای و صورتجلسه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید