تامین کود از عوامل مجاز توزیع استانی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در جمع کثیری از کشاورزان این استان اعلام نمود برای تامین کودهای مصرفی مورد نیاز خود به عوامل توزیع مجاز تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز واقع در شهرستان مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، ندرلو با اعلام این مطلب گفت: با توجه وجود برخی از فروشگاه های زیرزمینی عرضه مواد کودی غیر مجاز در استان به کشاورزان، بهره برداران و متقاضیان هشدار داد در زمینه تامین نیاز انواع مواد کودی خود با هماهنگی مدیریت های جهاد کشاورزی به منظور دریافت سهمیه کودهای کشاورزی به عوامل توزیع مجاز شرکت مراجعه نمایند. در ضمن در صورت تمایل کشاورزان با مراجعه مستقیم به انبارهای سازمانی شرکت نیز می توانند سهمیه کود خود را دریافت نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید