توزیع سموم حشره کش در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، با عنایت تخصیص میزان 3400 لیتر سم دیازینون 60% و 4800 لیتر سم کلرپیرفوس 8/40 % از تولیدات مجتمع شیمیایی آبیک به این استان، طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی، فروشندگان سم مجاز توزیع سموم معرفی و پس از دریافت سموم مذکور با رعایت ضوابط در استان  توزیع صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید