تخلیه کود سولفات پتاسیم پودری در انبارهای استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

200 تن سهمیه تخصیصی پارت یک کود سولفات پتاسیم پودری شیمی اکسیر بوستان در انبار سازمانی استان قم تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید