بازدید از واحدهای تولید کودهای شیمیایی در سه نوبت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در راستای فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت به جهت تآمین کودهای با کیفیت و باتوجه به قرارداد تولید کود سولفات پتاسیم پودری و گرانوله کارخانه شیمی اکسیر بوستان و اعلام اماده بودن پارت های تولیدی، از پارت های شرکت مذکور توسط نماینده ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بازدید و موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید