بازديد وزير محترم جهاد كشاورزی از پروژه ساخت نمايشگاه دائمی نهاده های كشاورزی

.

رئیس جمهور محترم جناب آقای دكتر روحانی به همراه هیأت وزیران در جمع پرشور مردم شهید پرور استان البرز حضور یافتند. در اين سفر استانی هیأت دولت به استان البرز، تعداد زیادی از پروژه های استانی افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت. پروژه ساخت نمایشگاه دائمی نهاده های كشاورزی شركت خدمات حمايتی كشاورزی توسط مهندس حجتی وزیر محترم وزارت جهاد كشاورزی مورد بازدید قرار گرفت، در این مراسم دكتر یزدان سیف مدیرعامل محترم شركت خدمات حمایتی كشاورزی توضیحات لازم را در خصوص برنامه های پروژه و روند پیشرفت ساخت نمایشگاه دائمی نهاده های كشاورزی به اطلاع وزیر محترم جهاد كشاورزی، جناب آقای مهندس حجتی رساندند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید