فعالیت باشگاه کشاورزان استان گیلان

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

گزارش فعالیت باشگاه از تاریخ 98/1/5 تا 98/2/31 به شرح موارد زیر به حضورتان ایفاد می گردد.

تماس 300
مراجعه حضوری 95
درخواست عضویت -
درخواست آزمایش خاک 120
نمونه خاک ارسالی به آزمایشگاه 120
تحویل آزمایشگاه خاک و توصیه کودی 100
اعطای کارت عضویت -
توصیه فنی ارائه شده 200
گزارش هواشناسی انلاین

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید