كيسه گيري همزمان كودهاي فله اي سوپرفسفات تريپل، اوره و سولفات پتاسيم گرانوله ارسالي به انبارهاي استان كهگيلويه و بويراحمد

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي استان كهگيلويه و بويراحمد، به منظور توزيع به موقع و همچنين جلوگيري از ايجاد تنش در بازار كود شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان اقدام به كيسه گيري همزمان كودهاي فله اي  سوپرفسفات تريپل، سولفات پتاسيم و اوره ارسالي از مبادي و توليدات داخلي نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید