موفقيت وزارت جهاد كشاورزی در جشنواره شهيد رجايی سال 1395

.

با انتخاب سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در بین سازمان های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سازمان موثر در كسب موفقيت وزارت متبوع در جشنواره شهيد رجايی سال 1395، توسط جناب آقای دکتر درگاهی مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی، لوح تقدیر با امضاء جناب آقای مهندس انصاری، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزی جشنواره شهيد رجايی به رئیس محترم سازمان، جناب آقای مهندس کریم مهری اعطا شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید